Maavarade kaevandamine

TREV-2 Grupp on oma pika ajaloo vältel lisaks põhitegevusele tegelenud ka maavara kaevandamisega. Esimesed karjäärid võeti kasutusele juba eelmise sajandi 60-ndate lõpul. Seda eelkõige selleks, et katta ehitusobjektide vajadus nõuetele vastava liiva-, kruusa- ning paekivitoodetega. Ettevõttele omaselt on selle juures olnud märksõnadeks keskkonnasõbralikkus, uudsus ja tehniline kaasajastatus.

Üheks oluliseks verstapostiks selle näitlikustamise juures võib pidada 2007. aastal avatud Marinova dolokivikarjääri, mis oli esimene paekivi karjäär terves Kagu-Eesti. Uudseks tegi aga ettevõtmise see, et seal võeti sisuliselt esmakordselt Eestis järjepidevalt kasutusele keskkonnasõbralik kaevandamistehnoloogia, mille juures veealune dolokivi varu väljatakse veetaset alandamata.

Lisaks kaevandamisele on ettevõtte karjääri varu ammendumise järgselt korrastanud ja loodusele tagasi andnud mitmeid karjäärialasid. Korrastatud aladel asub nii loodus- kui ka puhkemaastikke. Lisaks on aegade jooksul kasutusele võetud mitmeid mahajäetud karjääre, et ressursisäästlikult jääkvaru maksimaalselt ammendada ning ala seejärel korrastada. Ühe näitena võib siinkohal välja tuua endise Maardu fosforiidi lõunakarjääri alal mahajäetud lubjakivikarjääris mäetöödega jätkamise 2016. aastal.

Kaasaegses mäetööstuses on oluline ka tänastele vajadustele vastav tehnika, mistõttu nüüdseks on kaasajastatud kogu ettevõtte karjääridest töötav tehnikapark ning 2017. aastal lisandus masinaparki lisaks varasemale võimekusele uus rootorpurusti brigaad.

Tänaseks on maavara valdkonnal lisaks tugiüksuse funktsoonile täita ka eraldiseisva äriüksuse ülesanne ehk siis toodetud ehitusmaavaraga varustatakse kõiki soovijaid. Tegevuse jätkusuutlikuse juures on oluline ressursi olemasolu ning selle pidev juurde uurimine. Maavara valdkonna arendustegevuse huvides sai 2016. aastal loodud geoloogia üksus. Lisaks maismaa uuringutele alustati  ettevalmistustega ning vajalike keskkonnalubade taotlemisega uuringuteks territoriaalmeres. Alates 2015. aastast on meeskond täienenud mitmete mäeinseneridega, millega muuhulgas tekkis ettevõtte sisene projekteerimisalane võimekus. Läbi ajaloo on karjääride koguhulk kasvanud ning täna kaevandab ja toodab TREV-2 ehitusmaterjale rohkem kui kolmekümnes karjääris üle Eesti ning arendustöö viljana geograafilne esindatus ajas aina täieneb.

Karjääride üksus on jõudsalt laienenud avades ja võttes kasutusele karjääre üle Eesti. TREV-2 Grupp on  kaevandanud teedeehitusele liiva Harju maakonna Tammemäe ja Huntaugu karjääris, hilisemalt lisandusid Teede REV-2 ja Rapla Teede ühinemisega Reinu ja Künka karjäär. Viimastel aastatel laiendati kaevandamist Harjumaal Maardu Lõuna lubjakivi  ja Maleva karjääri kasutusele võtuga. Samuti kaevandati Jõgevamaal Reastver, Näduvere ja Sõõru karjääris. Aktiivsem kaevandamine on toimunud Lõuna – Eestis kus on nii pika ajalooga kui ka selliseid karjääre mis alles on kasutusele võetud. Helme-Aakre, Puurina, Rasva kruusakarjäär, Palupera, Krüüdneri, Kolleri, Laiavangu, Sõreste, Kadaja,Holstre, Marinovo pika ajalooga ja Piiroja liivakarjäär.

Tähtsamad objektid

2016 Rapla-Järvakandi-Kergu remont

2016 Risti-Virtsu-Kuivastu-Kuressaare kõrvalmaantee ehitus

2017 Risti-Virtsu-Kuivastu-Kuressaare km 56,3-65,0

2017 Põlva-Reola km 0,621-22,151

2017 Pärnu-Rakvere-Sõmeru km 16,1-28,2 Kuiaru-Mannare ehitus

2017 Rapla linna Kastani ja Koidu ettevõtluspiirkonna taristu arendamine

2017 Tartu linnas Kaarsilla remont

2017 Kallaste-Omedu Alatskivi-Kodavere lõigu km 30,70-40,751 rek

2017 Kaitseväe keskpolügoni teede ehitus

2017-2018 Põlva-Karisilla km 11,295-27,500 Soohara-Niitsiku lõigu rek

2017-2019 Tallinna ringtee km 6,0-9,7, Lagedi Karla lõik

2017-2019 Gonsiori tn rekonstrueerimine Tallinnas

2017-2020 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa, Kose-Ardu lõik

2018 Paldiski soojustorustiku renoveerimine

2018 Keila-Haapsalu km 25,36-34,8 lõigu remont

2018-2019 T 21 Rakvere-Luige, Saara-Venevere lõigu rekonstrueerimine

2018-2019 Võru linna keskväljaku ehitamine

2018-2019 Läti A2 Riga-Sigulda-Igunijas robeža(Veclaicene) km 88,10-95,20 rekonstrueerimine

2019 T17 Keila -Haapsalu km 34,79-44,59 rekonstrueerimine

2019 T10 Risti-Virtsu-Kuivastu-Kuressaare km 50,13-56,35 Tuudi-Ridase lõigu rekonstrueerimine

2019 Pinna tn rekonstrueerimine Tallinnas

2019 Läti P30 Cēsis-Vecpiebalga-Madona km 49,06-61,13 rekonstrueerimine

2019 Keila jõe reoveekogumisala veemajandusprojekt, Sakus

2019-2020 Antslat läbivate riigiteede rekonstrueerimine

2019-2020 Värska-Saatse ühendustee ümberehitamine

2019-2021 Laulasmaa reoveekogumisala ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamine

TEEHOOLDE OBJEKTID:

2016-2018 Rapla valla teede suvine ja talvine hoole

2016-2018 RMK Alutaguse teede piirkondlik remont j hooldus

2016-2019 Kanepi valla talihoole

2016-2021 Ida-Viru maakonna riigimaanteede hooldus

2017-2021 Pärnu linna liikluskorraldusvahendite hooldus

2017-2022 Põlva maakonna riigiteede korrashoiu korraldamine

2019-2024 Jõgeva hooldepiirkonna riigiteede korrashoid

2020-2025 Valga hooldepiirkonna riigiteed korrashoid

Struktuurimuutused

03.05.2016.a. sõlmisid AS TREV-2  GRUPP ja Taskar OÜ ühinemislepingu. Registrikande järel jätkab ühendav ühing AS TREV-2 Grupp. Selle ühinemisega on lõpule viidud mitme aasta pikkune juriidiline struktuuri korrastamise ja lihtsustamise protsess.

1. aprillil 2017.a. alustab tööd juhatuse esimehena Sven Pertens. Juhatuse liikmena jätkab Tarvo Kuusk.

Struktuuri muudatuste tulemusena moodustati teedeehituse Põhja ja Lõuna üksused ning sellest tulenevalt avati Tartu linnas uus kontor.

Alates aastast 2018 kuulub AS TREV-2 Grupp Eurovia tütarettevõttena maailma ühte suurimasse taristu- ja linnaarenduse kontserni VINCI, mis tegutseb 119 riigis.