Saavutatud tootmisbaas

1985. aastal olid TREV-2 pinnasereservid Tallinn-Narva maantee rekonstrueeritavate lõikude lähistel Valgejõel ja Huntaugul. Piibe maantee ehituste juures kasutati Raudoja reserve. Kanama teeristi lähedal kasutati Tammemäe ning Tõdva piirkonnas asunud Kõrnumäe karjääri. Kruusakarjäär asus Ruila lähistel. Killustiku vaheladu paiknes Jägala teeristi lähistel Koeraloogal ning Tallinn-Tartu maantee 30. km lähistel. 1989. aastal saadi liiva Huntaugu, Kuusalu, Vahelaane, Harku ja Tammemäe karjääridest.

1986. aastal valmisid Tallinn-Narva maantee ääres asuvate Kalajärve ja Kuusalu karjääride projektid.

1989. aastaks oli Pärnu mnt 463 krundile välja ehitatud:

  • remonditöökoda
  • katlamaja
  • ladu
  • trafoalajaam
  • puhastusseadmed
  • tehnovõrgud
  • Külvi tänava äärsed 3-korruselised elumajad ja garaažid sõiduautodele.

Tähtsamad objektid

1981-1986 ehitustööd Tallinn-Narva mnt 12,2-24,5 km vahelisel lõigul.

1981-1983 kaasajastati Tallinn-Tartu mnt 35-50 km vaheline lõik.

1982 valmis TREV-2 poolt Tallinna lennujaama lennurada. Lennuvälja katte rekonstrueerimistöid on teostatud ka järgnevatel kümnenditel.

1983-1985 ehitati Ääsmäe ristmikud Tallinn-Pärnu maanteel.

1986-1990 ehitustööd Tallinn-Narva mnt 24,5-42 km vahelisel lõigul.

1986-1989 remonttööd Tallinna ringtee algusest kuni 31,5 km jooneni, muuhulgas ehitati välja Peterburi mnt ristmik.

1987-1991 alustati Tallinn-Tartu mnt ulatuslike rekonstrueerimistöödega. Esimeses etapis ehitati välja Järveküla-Assaku tee 0,57-3,97 km vaheline lõik koos Assaku liiklussõlmega. Teises etapis teostati tööd kilomeetritel 3,97-14,8.

Inimesed

Peeter Vilipuu
Peeter Vilipuu
TREV-2 juhataja, AS Teede REV-2 juhatuse esimees 1982-2006

Uus kvaliteet tee-ehituses

Vari Formeriga betoonaarise paigaldamine 19821981. aastal osteti ühelt Moskva messilt betoonääriste ehitusmasin Vari-Former. Et tagada kvaliteetsemat tulemust, ehitati enne asfaltkatte laotamist tulevase katte äärde tsementbetoonist servariba. Servaribale toetudes andis laotur kattele stabiilse piki- ja põikprofiili. Moodustati betoneerimistööde töörühm, kuhu kuulusid Vari-Former UF-11, traktor MTZ, kolm betooni-seguveokit C-92-1 ning veomasin. Kolme aasta pärast oli uus tehnoloogia ettevõttes laialdaselt kasutuses.

1982. aastal asus TREV-2 juhataja ametipostile Peeter Vilipuu. Peainsenerina jätkas kuni 1991. aastani Gunnar Laev. Vilipuu ametiaja esimesse perioodi (1982-1991) jäid suuremahulised tööd kõigil kolmel põhimaanteel ning Tallinna ringteel, mis said võimalikuks tänu ettevõtlikkusele moodsate ja võimekate seadmete hankimisel.

1982. aastal sai seoses Muuga sadama ehitustöödega ning suuresti tänu Gunnar Laeva initsiatiivile võimalikuks 12 meetri laiuse moodsa asfaldilaoturi Titan hankimine Eesti NSV-sse.

1980. aastatel võeti kasutusele aluse profileerimise masin, mille tehnoloogia pärines USA-st, nn CMI komplektist. Nõukogude Liidus litsentsi alusel toodetud automaatjuhtimisega masina abil valmistati laotur Titanile ette kvaliteetne alus.