Tähtsamad objektid

1989-1994 Ruu-Aaspere II rakenduspiirkonna ehk Kivisilla-Kuusalu lõigu (30-36,5 km) väljaehitamine koos Kiiu liiklussõlmega.

1999-2004 erinevad teelõigud maanteel Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa

2002 erinevad teelõigud maanteel Tallinn-Pärnu-Ikla

2006 Tallinn-Saku-Laagri

2007 Linnatänavate rekonstrueerimine: Nõmme tee

2007 Jõesuu silla ehitus

2007 Tee taastusremont: Ahula-Ambla

2010 Audru sild

2010 Tallinn-Paldiski mnt Harku-Hüüru lõik

2010 Mustla asula

2010 Kukruse-Jõhvi

2013-2014 Valgejõe-Rõmeda teelõikude 5 ja 7 ehituse lõpetamine

2013-2014 Tartu idapoolse ringtee 2. ehitusala projekteerimine ja ehitamine

2013-2014 Tallinn-Pärnu mnt Topi liiklussõlm

2014 Muuga sadama raudteetööd

2014 Suurupi ja Vääna-Jõesuu vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitustööd

2014 Viljandi vanalinna torustike rekonstrueerimine

2014-2015 Tallinnas Kalaranna tänava rajamine

2015 T21 Rakvere-Luige 53,6-62,1 remont

2015 T67 Võru-Mõniste-Valga 67,5-77,214 rekonstrueerimine

2015 T39 Tartu-Jõgeva-Aravete 46,710-55,2 rekonstrueerimine

2015 T10 Risti-Virtsu-Kuivastu-Kuressaare

2015-2016 T2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa Mõigu-Jüri lõigu rekonstrueerimine

Asfaltbetoonisegude tehased üle Eesti

2013. aasta juunis avati Harkus Baltimaade moodsaim asfalditehas. Hiina-Kanada ühisettevõte Ca-Long Engineering Machinery tarnis CL-3000 asfalditehase kokku 31 merekonteineris, mis toodi Eestisse laevaga Hiinast Tianjini sadamast. Senine Ukrainast pärit asfalditehas utiliseeriti.

Investeeringu maht ulatus enam kui miljoni euroni ja valminud tehas pakub kõiki Eestis kasutatavaid kvaliteetseid asfaldisegusid ka teistele Eesti tee-ehitajatele.

Varasemalt on hangitud järgnevad tehased:

  • 1998 osteti Prantsusmaalt asfaltbetoonitehas Ermont TSM 25.
  • 2003. aasta augustis soetas AS Teede REV-2 mobiilse asfaltbetoonitehase Benninghoven MBA-160.
  • 2005. aastal avati Valgamaal Tsirguliinas 15 miljonit krooni maksnud seadmetekompleks naftabituumen-emulsiooni valmistamiseks.
  • 2005. aastal koliti Raplast Abissaare karjääri asfaltbetoonitehas Teltomat 100.
  • 2008. aasta juulis soetas AS Teede REV-2 Rae vallas Aaviku külas mobiilse asfaltbetoonitehase Kalottikone HOT-MIX-30.

Teehoolduse turule sisenemine

Tähtis muutus AS Teede REV-2 tegevuses toimus 2000. aastal, mil riik asus ümber korraldama maanteehoolde süsteemi. Esimese ettevõttena erastati Põlva Teedevalitsuse hooldetööd ja tootmine. Konkursi võitis AS Teede REV-2. Pärast ostu asutati tütarettevõte AS Põlva Teed, hilisema nimega AS Kagu Teed ning asuti esmakordselt ettevõtte ajaloos tegelema teede hooldusküsimustega.

2001. aastal osteti konkursil Rapla maakonna hooldetööd ja tootmine. Asutati OÜ Rapla Teed.

2002. aastal osteti ära Valga Teedevalitsuse varad ning loodi OÜ Valga Teed.

Hangete võitmisega suurendas TREV-2 Grupp oma osalust teede hoolde osas:

2014-2019 Jõgeva maakonna riigimaanteede hooldus 

2015-2018 Põltsamaa valla teede ja tänavate talvine hooldus 

2015-2020 Valga maakonna riigiteede hooldus 

2015-2021 Viimsi valla teede hooldetööd 

Täieliku teenustevaliku saavutamine

2005. aasta aprillis suurendati osalust asfaltkatteid paigaldavas AS-is Titania seniselt 10 protsendilt 90 protsendini. AS Titania tõi kontserni veel ühe vajaliku lõigu – haljastustööde tegemise. Nüüd sai kontsern pakkuda kompleksset teenust alates ehituse ettevalmistusest kuni haljastuseni.

Alates 2007. aasta 1. juulist töötab kontserni emafirmana TREV-2 Grupp AS.

Tehnoloogiline areng kui edukuse võti

1994. aastal asuti aktiivselt otsima võimalusi asfaldifreesi ostmiseks ning vaatamata suurele ärilisele riskile ja pankade umbusule õnnestus 1995. aastal soetada 2,1 meetri laiune Wirtgeni frees (2100 DCR). 1990. aastate keskpaigas Maanteeameti tellimusel alanud katete remondihanked võideti just tänu ostetud freesile ja kasutuselevõetud uuele stabiliseerimistehnoloogiale. Kolme aasta jooksul oli AS Teede REV-2 ainuke Eesti teedeehitusettevõte, kellel oli kasutusele võetud uudne tehnoloogia.

Tänaseks nii harjumuspäraseks ja tavaliseks saanud teedemasinate juhtimine laseri abil võeti ettevõttes kasutusele 1997. aastal.

2004. aasta suvel Tallinn-Tartu maantee lõiku 175,5-179 km rekonstrueerides võeti esmakordselt Eestis kasutusele asfaltbetoonkatte terasvõrguga stabiliseerimise.

2014. aastal teostasiti 20-el teelõigul ca 100 km kuumtaastamistöid. Kasutati Eestis uudset Novaflex tehnoloogiat, mille käigus kuumutati olemasolev tee kuni 200 kraadini, seejärel freesiti ja laotati uuesti tagasi ning peale laotati 3 cm paksune uus kiht. Masinatega abistas soomlaste Skanska Asfaltti.