Teadus- ja arendusalane koostöö

Asfaldiliit ja Teedeklaster

Oleme Asfaldiliidu liige ja osaleme aktiivselt liidu poolt hallatava Teedeklastri tegevuses. Teedeklaster koondab ehitustarneahela erinevad osapooli – projekteerimis- ja ehitusettevõtteid, materjalitarnijaid, õppe- ja teadusasutusi ning erialaorganisatsioone. Projekti eesmärk on suurendada Eesti teedeehitussektori konkurentsi- ja ekspordivõimet läbi koolituste, infopäevade ja innovatiivsete lahenduste tutvustamise.

TREV-2 Grupp on omalt poolt panustanud mitmetel üritustel. Korraldatud on asjalikke ekskursioone meie moodsatesse asfalditehastesse ja ehitusobjektidele.

TalTech Mektory innovatsiooni- ja ettevõtluskeskus

Osaleme teadus- ja arendustegevuses, et välja töötada ökonoomsemaid ja vastupidavamaid lahendusi. Teeme koostööd TalTech Mektory innovatsiooni- ja ettevõtluskeskusega.

Leiame, et eelkõige koostöö kodumaiste teadlastega lubab arendada just Eesti vajadustele vastavaid innovaatilisi lahendusi. Panustamine teadusse ja koostöö TalTech ülikooli teadlastega tõstab meie ettevõtte tehnoloogilist võimekust. Selle tulemusel oleme Eestis innovaatiliste tee-ehituse lahenduste kasutuselevõtmisel esimeste seas.

Koostöö TalTech ülikooliga on tihe, lisaks teadustegevusele anname igal aastal koostöös TalTech Arengufondiga välja omanimelist inseneri- ja/või magistriõppe stipendiumi.

Eesti Ehitusettevõtjate Liit

TREV-2 Grupp on Eesti Ehitusettevõtjate Liidu liige.