Põhja-Tallinna linnaosas avati 1,75 km pikkune Kalaranna tänav, mis kulgeb Kalasadama tänavast Tööstuse tänavani endise „Kultuurikilomeeri" maa-alal.

Lisaks tee-ehituslikele töödele rajati LED–tehnoloogial põhineva tänavavalgustus, veetorustik, reoveekanalisatsioon, sooja- ja gaasitorustik ning rekonstrueeriti sidekanalisatsioon.

Kalaranna tn rekonstrueerimise tööprojekti koostas SWECO Projekt AS, ehitustööd teostas AS Teede REV-2. Ehitustööde finantseerimisel osalesid naaberpiirkondade arendajad Riigi Kinnisvara AS ja BLRT Grupp AS ning Tallinna linn. Tehnovõrkude ehitustööd teostasid võrguvaldajad AS Gaasivõrgud, Elektrilevi OÜ ning Tallinna Küte AS. Tööde teostamise kogumaksumus on 6 mln eurot, millest 2,5 mln eurot finantseeris Riigi Kinnisvara AS.

Kalaranna tn on rajatud kaherajalise ja kahesuunalise 7,5 m laiuse kattega sõiduteega. Tänava maapoolsele küljele on endise kultuurikilomeetri asemel rajatud uus 4 m laiune kergliiklustee. Kergliiklustee servas on taaskasutatud musta-valge triibulised kilomeetripostid, et oleks tagatud olemasoleva sümboolika järjepidevus.

Merepoolsel küljel on kahe meetri laiune kõnnitee. Kergliiklustee asukoha valikul arvestati rajatavate ja olemasolevate mahasõitudega ning perspektiivse rannapromenaadi rajamisega.

Ehitustööde käigus rekonstrueeriti muinsuskaitse objektina registreeritud olemasolev endine raudteeviadukt, mille alune ühendustee tagab juurdepääsu Tööstuse tänavalt Noblessneri kvartalisse. Tulevikus avatava ühistranspordiliini tarbeks on tänavale rajatud ühistranspordipeatused.

 

Seotud artiklid Pressinurk

AS TREV-2 Grupp aktsionäride erakorralise üldkoosoleku otsuste eelnõud otsuste vastuvõtmiseks koosolekut kokku kutsumata

24. August 2023

AS TREV-2 Grupp (registrikood 10047362, aadress Teemeistri tn 2, Tallinn 10916) („Aktsiaselts“)... Loe edasi

AS TREV-2 Grupp aktsionäride korralise üldkoosoleku otsuste eelnõud otsuste vastuvõtmiseks koosolekut kokku kutsumata

07. Juuni 2023

ASi TREV-2 Grupp (registrikood 10047362, aadress Teemeistri tn 2, 10916 Tallinn) („Aktsiaselts“)... Loe edasi