AS TREV-2 Grupp (registrikood 10047362, aadress Pärnu mnt 463, Tallinn 10916) („Aktsiaselts") juhatus teatab, et aktsionäride erakorraline üldkoosolek toimub 6. novembril 2015. a algusega kell 9.00 aadressil Tartu mnt 2, Tallinn 10145, 11. korrus (City Plaza maja).

PÄEVAKORD

Aktsiaseltsi nõukogu poolt määratud erakorralise üldkoosoleku päevakord on alljärgnev:

1. Nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue nõukogu liikme valimine

NÕUKOGU ETTEPANEKUD

Aktsiaseltsi nõukogu teeb aktsionäridele päevakorrapunkti osas järgmise ettepaneku:

1. Nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue nõukogu liikme valimine

Kutsuda nõukogust tagasi Teuvo Salminen ja valida Aktsiaseltsi uueks nõukogu liikmeks Kestutis Sasnauskas.

KORRALDUSLIKUD KÜSIMUSED

Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride nimekiri fikseeritakse 30. oktoobril 2015. a kell 23.59. Üldkoosolekust osavõtjate registreerimine algab koosoleku toimumise päeval kell 8.30 aadressil Tartu mnt 2, Tallinn 10145, 11. korrus (City Plaza maja).

Koosolekul osalemiseks palume juriidilisest isikust aktsionäri esindajal esitada esindusõigust tõendavad dokumendid, milleks juriidilise isiku juhatuse liikmel on registreerimisdokumendi ärakiri (v.a Eesti äriregistris registreeritud juriidilised isikud, mille puhul ei ole registrikaardi esitamine vajalik), volitatud esindajal juhatuse või seda asendava organi poolt väljastatud kirjalik originaalvolikiri koos äriregistri registrikaardi ärakirjaga (v.a Eesti äriregistris registreeritud juriidilised isikud, mille puhul ei ole registrikaardi esitamine vajalik). Kõik välisriigi asutuse poolt väljastatud dokumendid peavad olema kas legaliseeritud või apostille'ga kinnitatud. Ühtlasi tuleb esitada esindaja isikut tõendav dokument. Füüsilisest isikust aktsionäril palume esitada isikut tõendav dokument ning esindajal lisaks ka kirjalik originaalvolikiri.

Kõigi Aktsiaseltsi erakorralise üldkoosolekuga seotud dokumentidega, sh otsuste eelnõudega ning muude seaduse kohaselt üldkoosolekule esitatavate dokumentidega, on võimalik tutvuda Aktsiaseltsi asukohas juristi kabinetis (Pärnu mnt 463, Tallinn) alates käesoleva teate avaldamisest kuni üldkoosoleku toimumise päevani (tööpäeviti ajavahemikus 9.00-16.00). Üldkoosoleku toimumise päeval saab dokumentidega tutvuda alates kell 8.30 kuni üldkoosoleku lõpuni üldkoosoleku toimumise kohas.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist, võivad esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõud kirjalikult hiljemalt 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist. Nimetatud otsuste eelnõudega (kui neid esitatakse) on võimalik tutvuda Aktsiaseltsi asukohas (Pärnu mnt 463, Tallinn).

Pärast üldkoosoleku päevakorrapunktide käsitlemist võivad aktsionärid esitada juhatusele küsimusi Aktsiaseltsi tegevuse kohta. Juhul kui juhatus keeldub teabe andmisest, võib aktsionär nõuda, et tema nõudmise õiguspärasuse üle otsustaks aktsionäride üldkoosolek, või esitada üldkoosoleku toimumisest alates kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule avalduse juhatuse kohustamiseks teavet andma.

Vastavalt äriseadustiku § 293 lõikele 21, kui erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku audiitori või aktsionäride nõudel, võivad audiitor või aktsionärid, kelle nõudel üldkoosolek kokku kutsutakse, nõuda samaaegselt üldkoosoleku kokkukutsumise taotluse esitamisega küsimuste võtmist erakorralise üldkoosoleku päevakorda.

AS TREV-2 Grupp juhatus

TREV-2 Grupi juhatuse liige Taimo Murer lahkus ametist. Juhatus jätkab kaheliikmelisena – esimehena Rein Rätsep ja juhatuse liikmena Tarvo Kuusk.

Lisainfo:
Gert Tiivas, TREV-2 Grupi nõukogu esimees, See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Eile, 06.10.2015 jõustus TREV-2 kontserni keskkonnaehitusega tegelevate tütarettevõtjate Taskar OÜ, Tekton OÜ ja Pigi ja Rull OÜ ühinemine, mille käigus ühendati Tekton OÜ ja Pigi ja Rull OÜ kontserni suurima ja tuntuima keskkonnaehitusega tegeleva tütarühinguga Taskar OÜ-ga. Ühinemise tulemusena on Tekton OÜ ja Pigi ja Rull OÜ lõppenud ja äriregistrist kustutatud ning nende õigusjärglaseks on Taskar OÜ, mis jätkab oma tegevust senise ärinime Taskar OÜ all.

Taskar OÜ, Tekton OÜ ja Pigi ja Rull OÜ ühinemine on osa AS TREV-2 Grupp kontsernisisesest ümberstruktureerimise kavast, mille eesmärgiks on korrastada ja lihtsustada kontserni struktuuri. 2014. a kolmandas kvartalis ühendati eelnimetatud ümberstruktureerimise kava raames TREV-2 kontserni tütarühingud AS Teede REV-2 ja AS Kagu Teed.

Põhja-Tallinna linnaosas avati 1,75 km pikkune Kalaranna tänav, mis kulgeb Kalasadama tänavast Tööstuse tänavani endise „Kultuurikilomeeri" maa-alal.

Lisaks tee-ehituslikele töödele rajati LED–tehnoloogial põhineva tänavavalgustus, veetorustik, reoveekanalisatsioon, sooja- ja gaasitorustik ning rekonstrueeriti sidekanalisatsioon.

Kalaranna tn rekonstrueerimise tööprojekti koostas SWECO Projekt AS, ehitustööd teostas AS Teede REV-2. Ehitustööde finantseerimisel osalesid naaberpiirkondade arendajad Riigi Kinnisvara AS ja BLRT Grupp AS ning Tallinna linn. Tehnovõrkude ehitustööd teostasid võrguvaldajad AS Gaasivõrgud, Elektrilevi OÜ ning Tallinna Küte AS. Tööde teostamise kogumaksumus on 6 mln eurot, millest 2,5 mln eurot finantseeris Riigi Kinnisvara AS.

Kalaranna tn on rajatud kaherajalise ja kahesuunalise 7,5 m laiuse kattega sõiduteega. Tänava maapoolsele küljele on endise kultuurikilomeetri asemel rajatud uus 4 m laiune kergliiklustee. Kergliiklustee servas on taaskasutatud musta-valge triibulised kilomeetripostid, et oleks tagatud olemasoleva sümboolika järjepidevus.

Merepoolsel küljel on kahe meetri laiune kõnnitee. Kergliiklustee asukoha valikul arvestati rajatavate ja olemasolevate mahasõitudega ning perspektiivse rannapromenaadi rajamisega.

Ehitustööde käigus rekonstrueeriti muinsuskaitse objektina registreeritud olemasolev endine raudteeviadukt, mille alune ühendustee tagab juurdepääsu Tööstuse tänavalt Noblessneri kvartalisse. Tulevikus avatava ühistranspordiliini tarbeks on tänavale rajatud ühistranspordipeatused.

 

MAANTEEAMETI PRESSITEADE

06.07.2015

Öösel vastu teisipäeva, 7. juulit, suletakse Tallinn-Tartu mnt Mõigu-Jüri teelõigul Tallinn-Tartu sõidusuund ning kogu autoliiklus suunatakse teisele poole eraldusriba.

Liiklusele avatuks jäävatel sõiduradadel hakkab remonttööde ajal kehtima muutsuunaga liiklus. Hommikul kella 05:00 kuni keskpäeval kell 12:00 on Tallinna suunal avatud kaks sõidurada ja Tartu suunal üks sõidurada. Alates keskpäevast kuni järgmise päeva varahommikul kella 05:00 on kaks sõidurada avatud Tartu suunal ning üks rada Tallinna suunal.

Liikluskorralduse muudatus on tähistatud infotahvlite ja suunaviitadega. Sõidukite liiklemiskiirus on piiratud 70km/h. Tallinn-Tartu sõidusuund jääb suletuks 07. juuli - 4. november.

Mõigu-Jüri lõigul renoveeritakse neli viadukti, mis viiakse vastavusse tänapäevaste nõuetega kandevõime ja kõrgusgabariidi osas. Lisaks kaasajastatakse kahel viadukti valgus, rajatakse müratõkkeseinad, korrastatakse mahasõidud ning rajatakse normikohase laiusega bussitaskud bussipeatustesse.

Remonttöid teostab AS Teede REV-2, ehituse järelevalvet Teede Tehnokeskus AS. Rekonstrueerimise lepingu kogumaksumus on 8 311 637,99 eurot. Ehitust rahastab 85% ulatuses Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond.

______

Lisainfo:

Triin Adamson
Avalike suhete osakond
Maanteeamet
6 119 308
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Heino Väli
Projektijuht
AS Teede REV-2
517 9470
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

MAANTEEAMETI PRESSITEADE

02.07.2015

Alanud on ettevalmistused rekonstrueerimistöödeks Tallinn-Tartu mnt Mõigu-Jüri teelõigul. Sel nädalal alustati liikluse ümbersuunamiseks vajalike üleminekute ja ajutiste bussipeatuste rajamist, järgmisel nädalal suletakse I ehk Tallinna-Tartu sõidusuund ning kogu autoliiklus suunatakse teisele poole eraldusriba.
Ettevalmistustööde ajal on sõidukite liikluskiirus teelõigul piiratud 70 km/h.

Järgmisel nädalal suunatakse remonttööde ajaks kogu liiklus II ehk Tartu-Tallinna sõidusuunale. Liiklusele avatuks jäävatel sõiduradadel hakkab remonttööde ajal kehtima muutsuunagaliiklus. Hommikul kella 05:00 kuni keskpäeval kell 12:00 on Tallinna suunal avatud kaks sõidurada ja Tartu suunal üks sõidurada. Alates keskpäevast kuni järgmise päeva varahommikul kella 05:00 on kaks sõidurada avatud Tartu suunal ning üks rada Tallinna suunal. Liikluskorralduse muudatus on tähistatud infotahvlite ja suunaviitadega. Sõidukite liiklemiskiirus on piiratud 70km/h.

Mõigu-Jüri lõigul renoveeritakse neli viadukti, mis viiakse vastavusse tänapäevaste nõuetega kandevõime ja kõrgusgabariidi osas. Lisaks kaasajastatakse kahel viadukti valgus, rajatakse müratõkkeseinad, korrastatakse mahasõidud ning rajatakse normikohase laiusega bussitaskus bussipeatustesse.

Riigimaantee nr 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa Mõigu-Jüri teelõigu rekonstrueerimise eesmärgiks on paremad ühendused TEN-T võrgustikus, et muuta nii kohalik kui antud maanteed kasutav transiitliiklus sujuvamaks. Samuti on eesmärgiks parandada sõidutee ning viaduktide seisukorda, liiklusohutust ning arendada taristut. Rekonstrueerimise käigus viiakse Mõigu Jüri teelõik vastavusse Euroopa liiklusohutus-, koormus- ja keskkonnastandarditele. Liiklusolude parandamisega kaasneb sujuvam liiklus ja sellest tulenev kütuse tarbimise vähenemine ning efektiivsem mootorite töö, mis omakorda vähendam liiklusest tingitud õhusaaste hulka. Lisaks muutub paremaks ka looduskeskkond ning inimeste elukeskkond tänu saaste, tolmu ja müra vähenemisele.

Remonttöid teostab AS Teede REV-2, ehituse järelevalvet Teede Tehnokeskus AS. Rekonstrueerimise lepingu kogumaksumus on 8 311 637,99 eurot. Ehitust rahastab 85% ulatuses Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond. Lõigu rekonstrueerimine lõpeb tuleva aasta septembris.
______
Lisainfo:
Triin Adamson
Avalike suhete osakond
Maanteeamet
6 119 308
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Heino Väli
Projektijuht
AS Teede REV-2
517 9470
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

AS TREV-2 Grupp (registrikood 10047362, aadress Pärnu mnt 463, Tallinn 10916) („Aktsiaselts") juhatus teatab, et aktsionäride korraline üldkoosolek toimub 18. juunil 2015. a algusega kell 10.00 Aktsiaseltsi asukohas aadressil Pärnu mnt 463, Tallinn.

PÄEVAKORD

Aktsiaseltsi nõukogu poolt määratud korralise üldkoosoleku päevakord on alljärgnev:
1. 2014. a majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine
2. Aktsiakapitali vähendamine
3. Oma aktsiate tagasiostmise õiguse andmine Aktsiaseltsi juhatusele

NÕUKOGU ETTEPANEKUD

Aktsiaseltsi nõukogu teeb aktsionäridele päevakorrapunktide osas järgmised ettepanekud:

1. 2014. a majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine
Kinnitada Aktsiaseltsi 2014. a majandusaasta aruanne juhatuse poolt esitatud kujul.
Aktsiaseltsi jaotamata kasum on kokku 8 090 353 eurot, sh 2014. a majandusaasta konsolideeritud puhaskasum 814 245 eurot. Eraldisi reservkapitali ega teistesse seadusega ettenähtud reservidesse ei tehta. Jaotada Aktsiaseltsi aktsionäride vahel dividendidena 533 107,27 eurot (0,01 eurot aktsia kohta). Õigus dividendidele on aktsionäridel, kes on kantud Aktsiaseltsi aktsiaraamatusse seisuga 30.06.2015 kell 23.59. Dividendid makstakse aktsionäridele välja hiljemalt 31.12.2015.

2. Aktsiakapitali vähendamine
Vähendada Aktsiaseltsi aktsiakapitali 1 600 000 euro võrra, s.o seniselt 5 331 072,70 eurolt 3 731 072,70 euroni tühistades 16 000 000 lihtaktsiat nimiväärtusega 0,1 eurot iga aktsia.
Aktsionäridele kuuluvaid aktsiaid vähendatakse võrdeliselt aktsionäridele kuuluvate aktsiate arvule. Juhul kui aktsionärile kuuluvate aktsiate arv ei ole pärast nende vähendamist täisarv, ümardatakse aktsiate arv väiksema täisarvuni. Aktsiaseltsi aktsiakapitali vähendamise järgselt on Aktsiakapital jagatud 37 310 727 aktsiaks nimiväärtusega 0,1 eurot iga aktsia.
Aktsiakapitali vähendamisel teha aktsionäridele väljamakseid 0,1 eurot aktsia kohta seaduses sätestatud tähtaja jooksul. Aktsiakapitali vähendamises osalevate aktsionäride nimekiri fikseeritakse seisuga 30.06.2015 kell 23.59.
Aktsiakapitali vähendamise põhjuseks on Aktsiaseltsi kapitalistruktuuri parendamine ja väljamaksete tegemine aksionäridele. Aktsiaseltsi aktsiakapitali vähendamine võimaldab parandada kontserni omakapitali tootlust. Aktsiaseltsil ei ole vajadust omada aktsiakapitali olemasolevas suuruses ning seadusest tulenevad aktsiakapitali nõuded on täidetud ka väiksema aktsiakapitali suuruse korral.

3. Oma aktsiate tagasiostmise õiguse andmine Aktsiaseltsi juhatusele

Aktsiaseltsi aktsionäride üldkoosolek võttis 20.06.2013 vastu otsuse Aktsiaseltsi oma aktsiate tagasiostmise õiguse andmise kohta Aktsiaseltsi juhatusele. Aktsionäride üldkoosoleku 16.06.2014 otsusega pikendati aktsiate tagasiostmise tähtaega ühe aasta võrra ning anti Aktsiaseltsi juhatusele õigus osta tagasi kuni 1 000 000 Aktsiaseltsi oma aktsiat. Muuta eelnimetatud aktsionäride üldkoosoleku otsust alljärgnevalt:
Pikendada oma aktsiate tagasiostmise tähtaega ühe (1) aasta võrra.

KORRALDUSLIKUD KÜSIMUSED

Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride nimekiri fikseeritakse 11. juunil 2015. a kell 23.59. Üldkoosolekust osavõtjate registreerimine algab koosoleku toimumise päeval kell 9.30 Aktsiaseltsi asukohas (Pärnu mnt 463, Tallinn).

Koosolekul osalemiseks palume juriidilisest isikust aktsionäri esindajal esitada esindusõigust tõendavad dokumendid, milleks juriidilise isiku juhatuse liikmel on registreerimisdokumendi ärakiri (v.a Eesti äriregistris registreeritud juriidilised isikud, mille puhul ei ole registrikaardi esitamine vajalik), volitatud esindajal juhatuse või seda asendava organi poolt väljastatud kirjalik originaalvolikiri koos äriregistri registrikaardi ärakirjaga (v.a Eesti äriregistris registreeritud juriidilised isikud, mille puhul ei ole registrikaardi esitamine vajalik). Kõik välisriigi asutuse poolt väljastatud dokumendid peavad olema kas legaliseeritud või apostille'ga kinnitatud. Ühtlasi tuleb esitada esindaja isikut tõendav dokument. Füüsilisest isikust aktsionäril palume esitada isikut tõendav dokument ning esindajal lisaks ka kirjalik originaalvolikiri.

Kõigi Aktsiaseltsi korralise üldkoosolekuga seotud dokumentidega, sh otsuste eelnõudega, majandusaasta aruandega ning muude seaduse kohaselt üldkoosolekule esitatavate dokumentidega, on võimalik tutvuda Aktsiaseltsi asukohas juristi kabinetis (Pärnu mnt 463, Tallinn) alates käesoleva teate avaldamisest kuni üldkoosoleku toimumise päevani (tööpäeviti ajavahemikus 9.00-16.00). Üldkoosoleku toimumise päeval saab dokumentidega tutvuda alates kell 9.00 kuni üldkoosoleku lõpuni.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist, ning võivad esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõud kirjalikult hiljemalt 3 päeva enne korralist üldkoosolekut. Nimetatud otsuste eelnõudega (kui neid esitatakse) on võimalik tutvuda Aktsiaseltsi asukohas (Pärnu mnt 463, Tallinn).

Pärast üldkoosoleku päevakorrapunktide käsitlemist võivad aktsionärid esitada juhatusele küsimusi Aktsiaseltsi tegevuse kohta. Juhul kui juhatus keeldub teabe andmisest, võib aktsionär nõuda, et tema nõudmise õiguspärasuse üle otsustaks aktsionäride üldkoosolek, või esitada üldkoosoleku toimumisest alates kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule avalduse juhatuse kohustamiseks teavet andma.

AS TREV-2 Grupp juhatus

 PIC8245

Taristuehituse kontserni AS TREV-2 Grupp nõukogu nimetas teisipäeval kontserni uueks juhatuse esimeheks Rein Rätsepa.

"Nõukogu hinnangul on Rein parim inimene juhtima taristuehituse kontserni, mille eesmärgiks on olla oma valdkonna liider. Rein on viimase kahe aasta jooksul finantsjuhina mänginud olulist rolli AS TREV-2 Grupi kujundamisel tänapäevaseks ja kasumlikuks ettevõtteks. Mul on hea meel, et meil on ühtlaselt tugev ja hästi koos töötav juhatus," ütles TREV-2 Grupi nõukogu esimees Gert Tiivas.

TREV-2 Grupi juhatuse esimehe Rein Rätsepa sõnul näeb ta oma peamiste eesmärkidena grupis senialustatu jätkamist ning ettevõte kasumlikkuse jätkuvat parandamist. "Oleme viimaste aastatega suutnud luua tugeva meeskonna, kellega koos võib kindlalt endale kõrgeid eesmärke seada," ütles Rätsep.

Rein Rätsep alustas TREV-2 Grupi finantsjuhi ja juhatuse liikme ametikohal 2013. aasta mais. Rein Rätsep on varem töötanud erinevates ettevõtetes finantsjuhina ning pikemalt panganduskontsernis SEB. Rein Rätsepal on bakalaureusekraad rahvusvahelises ärijuhtimises.

TREV-2 Grupi juhatus on kolmeliikmeline. Lisaks esimehele kuuluvad juhatusse Taimo Murer ja Tarvo Kuusk. Taimo Murer vastutab kontsernis insenerehituse, teede ehituse ning asfaldi tootmise ja paigaldamise valdkondade eest. Tarvo Kuuse vastutusvaldkonnad on TREV-2 Grupis keskkonnaehitus, teede hoole, maavarade kaevandamine ning liikluskorraldusvahendite tootmine.

TREV-2 Grupp on Eesti juhtiv taristuobjektidele ja rajatistele keskendunud ehituskontsern. Kontsernis töötab kokku ligi 400 inimest.
__________
Lisainfo:
Gert Tiivas, See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
Rein Rätsep, tel: 677 6500, e-mail: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

​​8. aprillil sõlmis AS Teede REV-2 teetööde töövõtulepingu Viljandi maakonna pindamistööde teostamiseks. Lepingu maksumuseks on ligi 400 tuhat eurot​, millele lisandub käibemaks. Tööde teostamise ajaks on kolm kuud.

Selle aja vältel tehakse korda 43,6 km teid kokku 20 teelõigul. Tööde pind ulatub 314 864 ruutmeetrini, millele lisandub kattega mahasõitude ja bussipeatuste laiendite pindamine.

Leping on sõlmitud​​ avatud menetlusega riigihanke „Pindamistööd Pärnu, Saare ja Viljandi maakondades" tulemusena​​.

Lisainfo: AS Teede REV-2 juhatuse liige Taimo Murer, tel. +372 53 000 228.

8. aprillil 2015 sõlmis AS Teede REV-2 töövõtulepingu Maanteeametiga Tee nr 39 Tartu-Jõgeva-Aravete km 46,710-55,2 rekonstrueerimiseks.
Lepingu kohaselt teostatakse rekonstrueerimistööde käigus üle 50 000 m3 mullatöid, paigaldatakse stabiliseeritud alusele üle 17 000 tonni asfalti, vahetatakse välja 360 jm truupe ja veeviimareid ning paigaldatakse 1 620 jm tehnovõrke. Lisaks ehitatakse kaks uut jalg- jalgrattatee lõiku koos välisvalgustusega.

Lepingu maksumuseks on 3,0 miljonit eurot ning tööde teostamise tähtaeg on 2015. aasta sügis.

Lisainfo: AS Teede REV-2 juhatuse liige Taimo Murer, tel. +372 53 000 228.